Tyngdedynen er etter vår oppfatning en av de best bevarte hemmelighetene. Mange beskriver det som å få en lang, herlig klem, at den har en omfavende og trygghetsskapende effekt, og at den får en til å slappe av raskere før sengetid. Men hva sier forskningen?

Forskning bak vektdynen

Når det gjelder søvnproblemer (insomni), har de primære behandlingsmetodene hittil inkludert kognitiv atferdsterapi og medikamentell behandling (for eksempel søvnpiller). En stor del av pasientene har imidlertid ikke opplevd positiv effekt av disse metodene, noe som har nødvendiggjort andre former for behandling av søvnproblemer. (kilde).

Innen psykiatrien har man lenge benyttet seg av tyngdedyner for å håndtere søvnproblemer og angst. En mulig forklaring på de positive effektene er den trykket som dynen gir på kroppen, noe som stimulerer følesansen - på samme måte som massasje og akupunktur. Det finnes faktisk studier som viser at dyp trykkstimulering (deep pressure stimulation) bidrar til å berolige nervesystemet. (kilde).

Over de siste årene har det blitt gjennomført flere studier som har undersøkt effekten av vektdyner på søvn:

  • 2022: En svensk studie hadde som mål å undersøke effekten av vektdyner på kroppens produksjon av blant annet melatonin (søvnhormonet). 26 personer deltok i studien, med en gjennomsnittsalder på 24 år, og de var generelt friske og sunne. Studien viste at produksjonen av søvnhormonet melatonin var 32% høyere i løpet av den første timen hos deltakerne som sov med vektdyne, sammenlignet med de deltakerne som bare brukte en vanlig dyne.(kilde). 
  • 2020: Tre svenske forskere gjennomførte en stor fireukers studie i Stockholm med 120 pasienter. De undersøkte effekten av en vektdyne på søvnproblemer og aktivitetsnivået i løpet av dagen hos pasienter med ulike diagnoser. Resultatene viste at vektdyner var en effektiv og sikker måte å håndtere pasientenes søvnproblemer på. Pasientene opplevde bedre søvn og følte seg mer opplagte i løpet av dagen. Da forskerne fulgte opp med pasientene 12 måneder senere, fant de ut at de positive effektene ved bruk av vektdynen hadde blitt forbedret. (kilde).
  • 2020: Fire forskere gjennomførte en seks ukers studie med 30 deltakere som alle led av ulike grader av søvnproblemer. De undersøkte effekten av en vektdyne. Konklusjonen var at deltakerne opplevde både bedre søvn og økt avslapning: en reduksjon i følelsen av stress, økt følelse av avslapning, forbedret søvnkvalitet og reduksjon i våkenperioder om natten. Deltakerne opplevde at de sovnet 13% raskere, hadde 14% bedre søvn, følte seg 17% mer uthvilt om morgenen, og opplevde en forbedring på 36% når det gjaldt å sove gjennom hele natten. (kilde).
  • 2015: Tre svenske forskere gjennomførte en fire ukers studie med 33 deltakere som alle led av kronisk søvnproblemer (insomni). De fant ut at vektdynen hadde en positiv effekt på søvnen, både objektivt (målt ved bruk av sporing) og subjektivt (selvrapportering). De objektive resultatene viste at deltakerne hadde en roligere søvn med færre bevegelser. I tillegg rapporterte deltakerne at dynen fikk dem til å føle seg mer avslappet og at søvnkvaliteten ble forbedret. (kilde).

    Hvis du også sliter med søvnproblemer eller bare ønsker å forbedre søvnen din, kan en vektdyne kanskje være løsningen for deg.

    Møt Ella dynen →